2017. évi pusztai ölyv állományadatok

A hazai fészkelő állományra továbbra is jellemző, hogy az egyes tájegységeken szórványosan s nagy távolságokra fészkelnek egymástól a párok. A 2017-es év viszont lényegesen jóval kedvezőbb eredményeket mutatott a múlt évi költési szezonhoz viszonyítva.

A költő állomány továbbra is erősen fragmentált, vagyis az egyedszáma a populációnak alacsony szinten van napjainkban is. Ez a folyamat igen jól nyomon követhető az egyes régiókban ahol egy „fluktuáló areahatár”alakult ki, az alkalmi megtelepedések folytán, illetve mivel a fészkelő párok igen kevés számban fordulnak elő és ezért a tényleges elterjedési övezet évről évre változhat. Vagyis jelenleg „kis helyhűség” a jellemző az optimálisnak látszó habitattokban is, mivel nincs kellő egyedszámú madár a benépesülésre (migráció) más területekről.

Hortobágy:
A korábbi aktív revírek amelyek jelentős részéből eltűntek napjainkra a költőpárok.

- Görbeháza Bagota-pusztán szürke nyárfasorban, műfészekben (gólyakosár) évekig költő pár elhagyta a fészkét az elmúlt évben.
- Balmazújváros Észak-Darassa puszta szárnyékerdő folt (korábban akácon volt a fészke, most az új váltófészke tölgyön van) az idén sikeresen költött, 2 fiókát neveltek fel. A szülőpár hímje feltételezésünk szerint már F1-es hibrid, amely egy „tisztavérű” tojóval állt párba. A kérdés eldöntéséhez a fiókákból sikerült tollmintákat gyűjteni a genetikai vizsgálatokhoz.
- Balmazújváros Dél-Darassa puszta szárnyékerdő folt (korábban akácon volt a fészke, most tölgyön van az új váltófészke) az idén szintén sikeresen költött. Itt is 2 fióka repült ki és mind két szülőmadár „tisztavérű” habitust mutatott. A fiókákból itt is begyűjtésre kerültek tollminták a további vizsgálatokhoz.
- Balmazújváros Papegyháza szürke nyárfán kerecsennek kihelyezett fatálcában költött korábban. Az elmúlt években már csak egy példány jelent meg a fészeknél, néhány hétig tartotta a revírt a fészket tatarozta, majd végleg elhagyta azt.
- Balmazújváros Hort puszta fehérfűzre kihelyezett kerecsen fatálcában költött korábban, de innen is eltűnt a pár.
- Balmazújváros Magdolna puszta kocsányos tölgyön természetes fészekben az elmúlt évben sikertelen volt a pár költése az idén már nem jelent meg a költőhelyén.
- Balmazújváros Hadházi erdőben amerikai kőrisen gólyakosár alapú műfészekben költő hibridpár revírje is üres már évek óta.

Bihari-sík:
Az elmúlt években, ebben a térségben a fajnak 3 aktív revírje volt ismert, de jelenleg csak egy biztos előfordulásról van információ.

- Mezőpeterd községhatárában természetes fészekben volt, de néhány éve eltűnt a pár
- Mezősas községhatárában természetes fészekben költött, de ezt a fészkelőhelyet is elhagyta a pár.
- Váncsod községhatárában szürke nyárfán természetes fészekben az idén sikeresen költött a pár 2 fiókát neveltek fel. A fészekben a zsákmány-maradványok között szerepelt: hörcsög, mezei pocok, kószapocok, sün, fiatal szarka.

Pest-megye:
A korábbi években, ebben a régióban is 3 pár költött rendszeresen, de jelenleg csak egy sikeres költésről áll rendelkezésre információ.

- Törtel községhatárában természetes fészekben költött a pár, de az idén nem jelentek meg a revírben.
- Kőröstetétlen községhatárában természetes fészekben költött a pár, de az idén már nem foglalták el a revírjüket.
- Jászkarajenő községhatárában mezőgazdasági területeken fasorban szürkenyáron sikeres költésből 2 fióka repült ki. Az egyik fiókából genetikai vizsgálat céljából tollminta gyűjtés is történt. A fészekben hörcsög táplálék maradványai voltak találhatóak.

Nagykunság:
Ezen a tájegységen az elmúlt évtizedben több hibrid pár is költött, az idei évben 2 biztos revírt sikerült behatárolni.

- Tiszafüred községhatárában a Kilátó-tanya közelében egy nemes-nyár facsoportban egy fészekkezdemény közelében tartózkodott egy pár, amelynek az egyik tagja a hím az egerészölyv, a tojó viszont F1-es hibrid volt (?).  A revírt határozottan tartották a térségben mozogtak, de költésbe nem kezdtek.
- Tiszaigar község közelében egy akácfasorban, jó állapotban a korábbi években használt fészek, de a hibrid pár nem tartózkodott a revírben. A többszöri kiszállás ellenére sem sikerült a hibrid párt megtalálni.
- Tiszaörs község határában, nemes nyárfasorban szintén jó állapotban volt az elmúlt években használt fészek, de a hibrid pár itt sem foglalta azt el.
- Kunmadaras község közelében egy kiligetesedett kocsányos tölgy erdőfoltban egy „tatarozott” gallyfészeknél tartózkodott egy hibrid pár, de költésük elmaradt. Egyelőre nem sikerült egyértelműen tisztázni a különböző fajú egyedek ivari hovatartozását sem!

Békés-megye:
Ebben a térségben 4 „tiszta” pár foglalt revírt, és mindegyik pár sikeresen nevelt fiókákat.

- Békéssámson közelében a pár 4 fiókát repített ki a fészekből, a későbbiekben egy fióka ismeretlen ok miatt elpusztulva a fészek alatt lett megtalálva.
- Tótkomlós községhatárában a pár 1 fiókát nevelt fel.
- Ebben a térségben még 1 új összeállt fiatal pár is együtt mozgott, de nem költöttek.  A korábbi években itt költő hibrid pár is eltűnt erről a vidékről!
- Kétsoprony közelében a pár 4 fiókát nevelt fel.
- Csanádapáca-Pusztaföldvár térségében a pár 2 fiókát röptetett ki.

Bács-Kiskun megye:
Az elmúlt években Kiskunfélegyháza körzetében 1 hibrid pár megjelent, de megtelepedéséről és fészkeléséről nem állnak rendelkezésünkre információk.

A Román-Magyar határ túloldalán Nagyszentmiklós község közelében (Partium) nagyfeszültségű távvezeték tartóoszlopán költött „tiszta” pusztai ölyv pár néhány éve. Jelenleg erről a párról nincsenek további információink. Az elmúlt években 3 hibrid ölyvfióka volt jeladózva, ebből 2 madár már elpusztult, de 1 még jelenleg is él. Jászkisér térségében tartózkodott a fészkelési szezonban is, de az adó már nem működik.

A 2017-es költési szezonban 8 párnál a szaporodási siker az alábbiakban alakult: Hortobágy: 2+2 fióka, Bihari-sík: 2 fióka, Pest-megye: 2 fióka, Békés-megye: 4+4+2+1 fióka. Összesen: 19 fióka
Az ismert és sikeresen költő 8 fészkekből összesen 12 fiatal lett meggyűrűzve.

Célkitűzések az elkövetkezendő évekre:

- 2018-tól még nagyobb hangsúlyt kell fektetni a hazai fészkelő állomány minél pontosabb felmérésére, valamint érdemes lenne a kutatást a magyar-román határ túloldalán a Partium területére is kiterjeszteni. Az ott előforduló és fészkelő párokkal mindenképpen egy összefüggő mikro-populációt képezhet a hazai állomány.
- A színes gyűrűzési programot nagyobb hatékonysággal szeretnénk végezni új gyűrűtípusokkal, mert a korábbiak túl merevek voltak könnyen törtek és több tojó fióka csüdjére nem lehetett felhelyezni azokat.
- A genetikai vizsgálatok további folytatása (tollminta gyűjtés alapján) is indokolt lenne a hibrid párok esetében illetve az F1 és F2-es generációk egyedeinek a morfometriai felvételét minél több példányon érdemes lesz elvégezni, mert kérdésként merülhet fel, hogy vajon hosszútávon milyen tartós változások következhetnek be a hibridek habitusában a testméretek, tollszín stb. vonatkozásában.
- Rendszeresebb monitoring illetve szinkron megfigyelés végrehajtását tervezzük az elkövetkező fészkelési idényekben néhány frekventált régióban (Hevesi-sík, Borsodi-sík stb.) ahol gyakrabban jelennek meg átnyaraló példányok, ami hosszú távon esetleges új párok megtelepedését is eredményezheti.
- Néhány hibrid fióka (elsősorban tojó) további jeladózása a következő években is indokolt lenne, mert választ kaphatnánk arra vonatkozóan többek között, hogy a tojó hibridek is szaporodóképesek-e, illetve a hazánkban kelt és nevelkedett „tiszta” vérű fiatal példányok milyen kóborlási útvonalakat használnak és kapcsolatba kerülnek-e a Dél-Európai, Kelet-Európai stb. állományokkal. Valamint ivarérés után visszatérnek-e a kirepülési helyszínekre.

- Tervezzük a folyamatos táplálék maradványok gyűjtését és analízisét is az egyes fészkekből, a teljesebb zsákmány fajlista összeállítása érdekében.

Köszönetnyilvánítás
Köszönetemet fejezem ki az alábbi kollégáknak, akik megfigyelési adataikat rendelkezésemre bocsátották: Bagyura János, Balogh Gábor, Barczánfalvi Péter, Bártol István, Borbáth Péter, Borza Sándor, Dávid Jenő, Forgács Balázs, Hencz Péter, Kotymán László, Dr. Kovács Gábor, Konyhás Sándor, Papp Gábor, Prommer Mátyás, Seres Nándor, Szász László, Tar János, Tóth Imre, Turnyi Zoltán, Verő György, Vincze Tibor.

Dudás Miklós dudasm1@yahoo.com