A közönséges ürge (Spermophilus citellus) bemutatóhelyének kialakítása Túrkevén a „Nimfea” Természetvédelmi Egyesület Fekete István nevű látogatóközpontjában

A megfelelő hely kijelölésénél több szempontot is figyelembe kellett venni, mivel a látogatóközpontot fás vegetáció, egy tölgy-kőris-szíl ligeterdő veszi körül, amely talajtanilag a Hortobágy-Berettyó főfolyás és a Malom-zugi csatorna öntésterületén alakult ki. Talaj-genetikai szempontból itt több hatás is felismerhető a jelenlegi talaj-szerkezetének a kialakulásban, a fás vegetáció, tartós jelenléte során csernozjom barna erdőtalajra jellemző állapot az uralkodó, valamint az öntés csernozjom talaj tulajdonságai is felismerhetőek a szelvényükben, aminek a kialakulásában viszont már a lágyszárú növényzet volt a domináns faktor. A feltalaj A, B szintjeiben a kellően morzsalékos barna humuszos rétegek találhatóak, de  már egy méter alatt a talajképző kőzet levegőtlen, hideg,  glejes nehéz agyag összetételű. A közönséges ürge ökológiai igényeinek a figyelembevétele szempontjából igen lényeges, hogy a telelő kamrája a fagyzóna alá kerüljön, de ez mindenképpen 1 m alatt van.

A 10X10 m-es sűrű szövésű kerítés a talajban 80 cm mélységbe van süllyesztve, viszont a talajfelszíntől 1,7 m magasságban veszi körbe a kijelölt területrészt. Az elmúlt években egyre inkább eluralkodó extrém időjárási anomáliák következtében, több biztonság-technikai megoldást is próbáltunk alkalmazni a bemutató „Citellárium” kialakítása során.  Ezek közé tartozott a dréncső a talajfelszín alá való fektetése, illetve még egy felszíni nyílt esővíz elvezető árok is készült, ami a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű nyári zivatarok idején lép majd működésbe. Az ürgék túlélése szempontjából fontos lenne még további jó morzsás szerkezetű csernozjom talajból a bemutató terület felszínére úgynevezett magas hantokat 80 cm-1 magasságban kialakítani, amiket azután fűkeverékkel szükséges bevetni. Egy ilyen elkészült már, de még továbbiak építése is indokolt! Illetve a terület rendszeres kaszálása is, hogy a megfelelő sűrűségű és fajösszetételű vegetáció kialakuljon.

Jelenleg a megépített bemutató „Citelleáriumba” még nem került ürge, mert még további biztonsági munkák szükségesek, illetve a jelenlegi állapot tesztelése történik. A műkotorékok fúrása (80 cm mélységbe) is megtörtént, de ezeket is ebben az évben csak monitorozás miatt alakítottuk, ki, hogy az őszi illetve a téli csapadékok milyen hatással lesznek rájuk.  A nyár folyamán mindenesetre már elég jól reagáltak vízelvezető rendszerek a lehulló nagy mennyiségű csapadékokra, ezért a további biztonsági intézkedések kivitelezése (további magas hant építése!!!)  az ürgék túlélését fogják  segíteni.

Debrecen-Józsa, 2017. szeptember 12.

  Dudás Miklós

Fotó: Koczka András, Szabó Tünde