HURO Interreg 2012 – Határmenti eltűnő szigetek

A projektben a Zöld Kör partnereként vettünk részt.

Támogató: Magyarország – Románia Határonátnyúló Együttműködési Program
2007-2013  (azonosító szám: HURO 1001/179)
Futamidő: 2012.03.01 – 2013.02.28
Költségvetés: 96.974,- EUR  (támogatás mértéke: 95%)
Célterület: Hajdú-Bihar megye, Magyarország és Bihor megye, Románia)
Vezető partner (főpályázó): ZÖLD KÖR – a Föld Barátai Magyarország tagja (HU)
Határon átnyúló partner: APS Aqua Crisus (RO)

A projekt előzményei:
A Zöld Kör két másik természetvédelemmel foglalkozó szervezettel 2009/2010. évben egy átfogó kutatást végzett Hajdú-Bihar és Bihor megyék magyar-román határmenti sávjában, amely révén sikerült kijelölni a jelen projekt főbb irányvonalait és tevékenységeit. Az említett HURO/0801/072 projekt bővebb leírás elérhető az alábbi linken: http://www.zoldkor.net/hataron_atnyulo/HURO_projektleiras.html

Az együttműködésre vállalkozó szervezetek közötti kapcsolat, a már említett előző projekt során alakult ki és ez adott alapot a közös projektfejlesztésre. A Zöld Kör munkatársai, az Aqua Crisius szervezettel, mint a Körösök-vidéke Natura 2000 területeinek kezelőjével kerültek munkakapcsolatba.

A megvalósítás helyszíne:
A program természetvédelmi szakmai részének helyszínei (északról – dél felé haladva):

 • §HANELEK – LENHELY: Érmihályfalva / Valea lui Mihai (RO)
 • Érsemjén / Şimian (RO)
 • Nyírábrány (HU)
 • települések háromszögében található Natura 2000 területek

Natura 2000 területek és védett területek felsorolása:

 • HUHN20031 Hanelek
 • ROSCI0020 Câmpia Careiului (a hatalmas területből csak a Hanelekkel közvetlenül határos Lenhely nevű   mocsárrét és a kissé távolabbi Érsemlyén magyar kökörcsines legelője)
 • §POCSAJI-KAPU – DIÓSZEGI LEGELŐ: Pocsaj (HU) – Kismarja (HU) – Bihardiószeg / Dioşig (RO) települések háromszögében található Natura 2000, valamint helyi jelentőségű védett területek

Natura 2000 területek és védett területek felsorolása:

 • HUHN20010 Pocsaji-kapu
 • ROSCI0068 Diosig
 • §SEBES-KÖRÖS: Sebes-Kőrös Natura 2000 terüelt (RO és (HU)

Natura 2000 területek és védett területek felsorolása:

 • HUHN20004 Felső-Sebes-Körös
 • ROSCI0104  Lunca Inferioară a CRIŞULUI REPEDE

A projekt célja:
A felsorolt három határmenti tömbben található, az Európai Unió ökológiai hálózatához tartozó területeken a Natura 2000 jelölőfajok kimutatása, állományuknak felmérése és elterjedési / előfordulási térképének elkészítése. Valamint a kutatásra alapozottan ajánlások megfogalmazása meglévő, vagy megszövegezésre váró fenntartási tervekhez. A Lenhely esetébe, pedig egy kaszálási rend kidolgozása helyi önkormányzattal, valamint az érintett terület tulajdonosokkal, gazdálkodókkal.

A kiválasztott területek állapotának javítását, vagy megőrzését szolgáló akciók, tevékenységek szervezése (pl. illegális hulladéklerakók felszámolása a román oldalon, özönnövények visszaszorítása). Madárvédelmi berendezések kihelyezése, telepítés és monitoringja.

A projekt különös hangsúlyt fektet a kutatáson és a gyakorlati természetvédelmen túl a szemléletformálásra. Így több településen utcai akciókkal, valamint iskolai előadásokkal kívánjuk a helyieket tájékozatni a közvetlen környezetükben található természeti értékekről és azok oltalma érdekében tehető lépésekről. A Natura 2000 területek tulajdonosait, valamint az azokon gazdálkodókat gazdafórumokkal és egy tanácsadó szolgálat indításával kívánjuk informálni a kötelezettségekről és lehetőségekről, amellyel az adott területek természeti értékeinek védelme érdekében.

A projekt tervezett elemei:

 • KUTATÁS (ZK: Hanelek – Lenhely; ZK – AC: Pocsaji-kapu – Diószeg- legelő; AC: Sebes-Körös)
 • TERMÉSZETVÉDELMI MENEDZSMENT FELADATOK SEGÍTÉSE
 • TERMÉSZETVÉDELMI TEVÉKENYSÉGEK, AKCIÓK
 • SZEMLÉLETFORMÁLÁS

Utcai akciók szervezése, előadások tartása oktatási intézményekben

Natura 2000 tanácsadó szolgálat indítása

 • A Natura 2000 területek kapcsán a tulajdonosok és kezelők részére gazdafórumokSZAKMAI (ZÁRÓ) RENDEZVÉN

Felelős: Molnár Antal (molnar@zoldkor.net)

 

Ez a bejegyzés a követekző katergóriá(k)ban lett közzétéve: Projektek