Ragadozó-madár fészek térképezés

A Rónaőrző Természetvédelmi Egyesület az MME Ragadozó-madár Védelmi Szakosztálya által szervezett országos héja (Accipiter gentilis) állomány felmérési programjába kapcsolódik be ez évtől kezdődően.

A kutatás célja, hogy egy új átfogó képet kapjunk a Debrecen környéki erdős területek teljes fészkelő ragadozó-madár állományáról, illetve külön kiemelve és monitoringozva az egyes héja párok aktivitását a fészkelési időszak alatt. Válaszokat keresünk arra vonatkozóan, hogy az elmúlt évtizedekben, miért is fogyatkozhatott meg országszerte a fészkelő héja párok száma.

Lehetőségeinkhez mérten a színes gyűrűzési programba is szeretnénk bekapcsolódni, de mivel más országokban is folyik hasonló projekt, így a hazai fiatal madarak bal lábára kerül majd a színes gyűrű, míg a jobb lábára az alumínium ornitológiai gyűrű. Így biztosan fogjuk tudni, hogy a leolvasásra került színes gyűrű Magyarországon került a héja lábára.

Egy 6000 ha-s mintaterületet jelöltünk ki, ahol elkezdődött az egyes ragadozó madárfészkek a szisztematikus felkutatása. A megtalált fészkek GPS koordinátákkal történő regisztrációja, valamint erdészeti üzemtervi térképen való bejelölése is megtörténik. A program előre láthatóan 5 éven keresztül fog tartani, s a kutatómunka az alábbi erdőket fogja érinteni:

Debreceni Nagyerdő, Böszörményi Nagyerdő, Szentgyörgyi-erdő, Monostori-erdő, Csere-erdő.

A program koordinátorai: Papp Gábor, Kocka András és Dudás Miklós.