Terepi foglalkozások – 2018

Pályázatunk keretében iskolánként kb. 9-9 fő részvételével havonta kirándulásokat szervezünk környékünk természeti értékeinek, védett területeinek megismerésére (Nagyerdő, Hortobágy, stb.). Célunk az ismeretek szerzése mellett a természetvédő attitűd kialakítása.

Az alábbiakban az álmosdi, debreceni és hajdúböszörményi csoportok terepi foglalkozásairól számolunk be rövid beszámolókkal és képekkel.

A debreceni partnereinkkel (Ibolya utcai Ált., Svetits, Szent Efrém és Református Általános iskolák) 2018 tavaszán a Hortobágyi Nemzeti Parkhoz tartozó Hortobágyi Halastó élővilágával ismerkedtünk.
A program minden alkalommal hasonlóan bonyolódott le: A Halastón a nemzeti park munkatársa várt minket, rövid előadásban bemutatta a terület történelmét és élővilágát, majd a Sziktipró kisvasúttal eljutottunk a Kondás nevű tóegységhez. A csoportok két részre oszlottak, az egyik csoport a tóegység területén lévő kilátót foglalta el, a másik csoport a tó szélén lévő 1-es betekintőbe ment, ahol kézi távcsövek és nagy nagyítású távcsövek segítségével megtekintettük a tavon lévő madarakat, mindegyik fajhoz rövid ismertetőt adva. A két csoport felcserélte egymást, majd az egy órás madarászat után szakvezetőnkkel elindultunk az 5 km-es  gyalogtúrára. Sétánk közben megfigyeltük a nemrég visszatért nádi madarainkat, és a terület kétéltűfajaival is találkoztunk.

2018. 04. 10.
Résztvevők: Ibolya Utcai Általános Iskola (Debrecen) tanulói

2018. 04. 17.
Résztvevők: Debrecen Református Kollégium Általános Iskolája tanulói

2018. 04. 21.
Résztvevők: Középkerti Általános Iskola (Hajdúböszörmény) tanulói
Hajdúböszörményi Bocskai István Általános Iskola (Hajdúböszörmény) tanulói
Helyszín: Vackor tanösvény, Kutasi-erdő (Hajdúhadház külterület)
Az utazással együtt 4 órás időtartamú foglalkozás alkalmával a résztvevők bejárhatták a Hajdúhadházi Erdőbirtokosság által néhány éve kialakított és folyamatosan karbantartott Vackor-erdei tanösvény közel 2,5 km hosszúságú nyomvonalát, ahol 5 alkalommal tartottunk pihenőt, illetve ismeretátadást az alábbiak szerint:
-A tanösvény kiinduló pontján: általánosságban a Nyírségi erdők természetföldrajzáról és a Natura 2000 ökológiai hálózat fogalmáról
-Kilátó pont: a nyírégi akácosokról, valamint az egykori tölgyesekről
-Pihenő pont: az akácosok és tölgyesek biológiai sokféleségének összehasonlítása, azok aljnövényzetében található virágzó lágyszárúak alapján
-Középkorú tölgyesnél: madárhatározás az énekesmadarak hangfelismerése alapján
-Öreg tölgyfák (végpont): egy kiválasztott öreg tölgyfa fizikai paramétereinek meghatározása
A terepfoglalkozás alkalmával az utazást a szervezők által biztosított 2 kisbusszal oldottuk meg, amely során oda-vissza mintegy 20 kilométert tettünk meg.
Nevelőként 2 fő pedagógus vett részt (a szakkörvezető és egy szaktanár a Bocskai István Általános Iskolából).

2018. 04. 28.
Résztvevők: a Hajdúböszörményi Középkerti és Bocskai István Általános Iskola tanulói
A Baross Gábor térről 3 kisbusszal induló egész napos kirándulás során elsőként a Hortobágy-halastóra vezetett utunk, ahol kisvasúttal jártuk be a tavak területét és megismerkedtünk annak madárvilágával. Az otthonról hozott szendvicsek elfogyasztására a kisvasút kiindulópontjánál kialakított pihenő területén került sor délben.
Ezt követően utunk Tiszacsegére vezetett, ahol lesétáltunk a komprévbél a folyó partra, az ártér növény- és állatvilágának tanulmányozása céljából. Majd délután a Hortobágy északi pusztáinak tájaival és élővilágával ismerkedhettünk a Cserepes-pusztán felállított kilátó és a Balmazújváros alatti varjútelep közelében beiktatott megállók keretében.

2018. 05. 03.
Résztvevők: a Hajdúböszörményi Bocskai István Általános Iskola tanulói
Helyszín: Gyöngyvirágos-tölgyes helyi jelentőségű természetvédelmi terület (Hajdúböszörmény külterület)
A Bodai Pihenőből félórás oda, majd vissza induló gyalogos túrával megközelített védett erdő az egyik utolsó hírmondó erdőtagja az egykor több ezer hektáros tölgyeseknek, amelynek helyét mára zömmel idegen fajok szorították ki (pl. fehér akác, vörös tölgy és nemes nyár).
A tölgyesben a résztvevő gyerekek az őshonos fafajokkal, az idén hamar elvirágzó tavaszi karakter lágyszárú növényekkel (pl. gyöngyvirág, salamonpecsét és bársonyos tüdőfű), valamint a mindent kiszorító özönnövényekkel ismerkedhettek.

2018. 05. 09.
Résztvevők a Szent Efrém Görögkatolikus Általános Iskola tanulói.
Terepfoglalkozásunkat a Hortobágyi Nemzeti Park Hortobágyi-Halastó részén tartottuk meg. A Halastón a nemzeti park munkatársa várt minket, negyed órás előadásban bemutatta a terület történelmét és élővilágát, majd a Sziktipró kisvasúttal eljutottunk a Kondás nevű tóegységhez. A csoport először a végállomáson lévő kilátóból tekintette meg a tavon pihenő madarakat, majd közösen elsétáltunk az 1-es kitekintőbe, ahol kézi távcsövek és nagy nagyítású távcsövek segítségével megnéztük a tavon lévő madarakat, mindegyik fajhoz rövid ismertetőt adva. Az egy órás madarászat után szakvezetőnkkel elindultunk az 5 km-es  gyalogtúrára. Sétánk közben megfigyeltük a területen élő madarakat, köztük a fokozottan védett vörös gémet, nagy kócsagot és cigányrécéket is volt szerencsénk látni. A madárvilág mellett a helyi növénytársulásokról és fajokról is szó esett, megnézhették a nagy tőszámban virágzó mocsári nőszirmokat vagy a védett farkasalmalepke tápnövényét a farkasalmát is.

2018. 05. 15.
Résztvevők: Debrecen Svetits Róm. Kat. Általános Iskolája tanulói

2018. 05. 22.
Résztvevők köre: Álmosdi Bocskai István Általános Iskola tanulói
Az általános iskola tanulói megismerkedhettek a természetes és mesterséges odúkat elfoglaló kisemlősfajokkal, úgymint sárganyakú erdei egér, közönséges erdei egér, vörös mókus, pelefajok. Megtudhatták az odúk keletkezésének okait, ezek természetben betöltött szerepét és a kisemlősök természetvédelmi helyzetét és jelentőségüket a hazai ökoszisztémában.

2018. 05. 24.
Résztvevők köre: Álmosdi Bocskai István Általános Iskola tanulói
Az általános iskola tanulóival kilátogattunk az 1975-ben helyi jelentőségű védett természeti terület státuszt kapott Miskolczy-parkba (TSZ-kert). A gyerekek megismerték a puhafa ligeterdők jellegzetes növénytársulásait, ezek mellett beszéltünk a környéken élő madarakról, amiket távcső segítségével meg is csodálhattak. A parkban megnéztük a hatalmas, őshonos ezüsthársakat, az egyik fa a védett nagy hőscincérnek ad otthont, a nyíltabb részeken pedig lepkék sokaságával találkoztunk, így megismerkedhettek a területen élő ízeltlábú fajokkal is. Túránkat a védett kertben található lágyszárúak megismerésével, a gyógynövények bemutatásával zártuk.