Terepi foglalkozások – 2018

Pályázatunk keretében iskolánként kb. 9-9 fő részvételével havonta kirándulásokat szervezünk környékünk természeti értékeinek, védett területeinek megismerésére (Nagyerdő, Hortobágy, stb.). Célunk az ismeretek szerzése mellett a természetvédő attitűd kialakítása.

Az alábbiakban az álmosdi, debreceni és hajdúböszörményi csoportok terepi foglalkozásairól számolunk be rövid beszámolókkal és képekkel.

A debreceni partnereinkkel (Ibolya utcai Ált., Svetits, Szent Efrém és Református Általános iskolák) 2018 tavaszán a Hortobágyi Nemzeti Parkhoz tartozó Hortobágyi Halastó élővilágával ismerkedtünk.
A program minden alkalommal hasonlóan bonyolódott le: A Halastón a nemzeti park munkatársa várt minket, rövid előadásban bemutatta a terület történelmét és élővilágát, majd a Sziktipró kisvasúttal eljutottunk a Kondás nevű tóegységhez. A csoportok két részre oszlottak, az egyik csoport a tóegység területén lévő kilátót foglalta el, a másik csoport a tó szélén lévő 1-es betekintőbe ment, ahol kézi távcsövek és nagy nagyítású távcsövek segítségével megtekintettük a tavon lévő madarakat, mindegyik fajhoz rövid ismertetőt adva. A két csoport felcserélte egymást, majd az egy órás madarászat után szakvezetőnkkel elindultunk az 5 km-es  gyalogtúrára. Sétánk közben megfigyeltük a nemrég visszatért nádi madarainkat, és a terület kétéltűfajaival is találkoztunk.

2018. 02.18.
Résztvevők: Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola tanulói
Helyszín: Szögligeti várrom és tanösvény
A terepfoglalkozás alkalmával az szakiskola természetkedvelő fiataljaiból – tanulóiból – álló csoport egy félnapos túra erejéig az Aggteleki Nemzeti Parkban található Szögligeti várromot és annak környezetét kereste fel egy téli túra erejéig.

20180218_Terep_Szakkozep_1

2018. 04. 07.
Résztvevők: Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola tanulói
Helyszín: Tiszalöki holtágak környezetében kialakított tanösvény
A terepfoglalkozás alkalmával az szakiskola természetkedvelő fiataljaiból – tanulóiból – álló csoport egy félnapos túra erejéig az Tiszalök város melletti, Kenyérgyári-tavak (holtágak) területén kialakított természetismereti tanösvényt látogatta meg.

2018. 04. 10.
Résztvevők: Ibolya Utcai Általános Iskola (Debrecen) tanulói

2018. 04. 17.
Résztvevők: Debrecen Református Kollégium Általános Iskolája tanulói

2018. 04. 21.
Résztvevők: Középkerti Általános Iskola (Hajdúböszörmény) tanulói
Hajdúböszörményi Bocskai István Általános Iskola (Hajdúböszörmény) tanulói
Helyszín: Vackor tanösvény, Kutasi-erdő (Hajdúhadház külterület)
Az utazással együtt 4 órás időtartamú foglalkozás alkalmával a résztvevők bejárhatták a Hajdúhadházi Erdőbirtokosság által néhány éve kialakított és folyamatosan karbantartott Vackor-erdei tanösvény közel 2,5 km hosszúságú nyomvonalát, ahol 5 alkalommal tartottunk pihenőt, illetve ismeretátadást az alábbiak szerint:
-A tanösvény kiinduló pontján: általánosságban a Nyírségi erdők természetföldrajzáról és a Natura 2000 ökológiai hálózat fogalmáról
-Kilátó pont: a nyírégi akácosokról, valamint az egykori tölgyesekről
-Pihenő pont: az akácosok és tölgyesek biológiai sokféleségének összehasonlítása, azok aljnövényzetében található virágzó lágyszárúak alapján
-Középkorú tölgyesnél: madárhatározás az énekesmadarak hangfelismerése alapján
-Öreg tölgyfák (végpont): egy kiválasztott öreg tölgyfa fizikai paramétereinek meghatározása
A terepfoglalkozás alkalmával az utazást a szervezők által biztosított 2 kisbusszal oldottuk meg, amely során oda-vissza mintegy 20 kilométert tettünk meg.
Nevelőként 2 fő pedagógus vett részt (a szakkörvezető és egy szaktanár a Bocskai István Általános Iskolából).

2018. 04. 22.
Résztvevők: Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola tanulói
Helyszín: Bocskaikerti tanyák
A terepfoglalkozás alkalmával az szakiskola természetkedvelő fiataljaiból – tanulóiból – álló csoport egy félnapos túra erejéig a Bocskaikert melletti tanyavilágot járta be, annak tavaszi madárvilágát tanulmányozva.

2018. 04. 28.
Résztvevők: a Hajdúböszörményi Középkerti és Bocskai István Általános Iskola tanulói
A Baross Gábor térről 3 kisbusszal induló egész napos kirándulás során elsőként a Hortobágy-halastóra vezetett utunk, ahol kisvasúttal jártuk be a tavak területét és megismerkedtünk annak madárvilágával. Az otthonról hozott szendvicsek elfogyasztására a kisvasút kiindulópontjánál kialakított pihenő területén került sor délben.
Ezt követően utunk Tiszacsegére vezetett, ahol lesétáltunk a komprévbél a folyó partra, az ártér növény- és állatvilágának tanulmányozása céljából. Majd délután a Hortobágy északi pusztáinak tájaival és élővilágával ismerkedhettünk a Cserepes-pusztán felállított kilátó és a Balmazújváros alatti varjútelep közelében beiktatott megállók keretében.

2018. 05. 03.
Résztvevők: a Hajdúböszörményi Bocskai István Általános Iskola tanulói
Helyszín: Gyöngyvirágos-tölgyes helyi jelentőségű természetvédelmi terület (Hajdúböszörmény külterület)
A Bodai Pihenőből félórás oda, majd vissza induló gyalogos túrával megközelített védett erdő az egyik utolsó hírmondó erdőtagja az egykor több ezer hektáros tölgyeseknek, amelynek helyét mára zömmel idegen fajok szorították ki (pl. fehér akác, vörös tölgy és nemes nyár).
A tölgyesben a résztvevő gyerekek az őshonos fafajokkal, az idén hamar elvirágzó tavaszi karakter lágyszárú növényekkel (pl. gyöngyvirág, salamonpecsét és bársonyos tüdőfű), valamint a mindent kiszorító özönnövényekkel ismerkedhettek.

2018. 05. 09.
Résztvevők a Szent Efrém Görögkatolikus Általános Iskola tanulói.
Terepfoglalkozásunkat a Hortobágyi Nemzeti Park Hortobágyi-Halastó részén tartottuk meg. A Halastón a nemzeti park munkatársa várt minket, negyed órás előadásban bemutatta a terület történelmét és élővilágát, majd a Sziktipró kisvasúttal eljutottunk a Kondás nevű tóegységhez. A csoport először a végállomáson lévő kilátóból tekintette meg a tavon pihenő madarakat, majd közösen elsétáltunk az 1-es kitekintőbe, ahol kézi távcsövek és nagy nagyítású távcsövek segítségével megnéztük a tavon lévő madarakat, mindegyik fajhoz rövid ismertetőt adva. Az egy órás madarászat után szakvezetőnkkel elindultunk az 5 km-es  gyalogtúrára. Sétánk közben megfigyeltük a területen élő madarakat, köztük a fokozottan védett vörös gémet, nagy kócsagot és cigányrécéket is volt szerencsénk látni. A madárvilág mellett a helyi növénytársulásokról és fajokról is szó esett, megnézhették a nagy tőszámban virágzó mocsári nőszirmokat vagy a védett farkasalmalepke tápnövényét a farkasalmát is.

2018. 05. 15.
Résztvevők: Debrecen Svetits Róm. Kat. Általános Iskolája tanulói

2018. 05. 22.
Résztvevők köre: Álmosdi Bocskai István Általános Iskola tanulói
Az általános iskola tanulói megismerkedhettek a természetes és mesterséges odúkat elfoglaló kisemlősfajokkal, úgymint sárganyakú erdei egér, közönséges erdei egér, vörös mókus, pelefajok. Megtudhatták az odúk keletkezésének okait, ezek természetben betöltött szerepét és a kisemlősök természetvédelmi helyzetét és jelentőségüket a hazai ökoszisztémában.

2018. 05. 24.
Résztvevők köre: Álmosdi Bocskai István Általános Iskola tanulói
Az általános iskola tanulóival kilátogattunk az 1975-ben helyi jelentőségű védett természeti terület státuszt kapott Miskolczy-parkba (TSZ-kert). A gyerekek megismerték a puhafa ligeterdők jellegzetes növénytársulásait, ezek mellett beszéltünk a környéken élő madarakról, amiket távcső segítségével meg is csodálhattak. A parkban megnéztük a hatalmas, őshonos ezüsthársakat, az egyik fa a védett nagy hőscincérnek ad otthont, a nyíltabb részeken pedig lepkék sokaságával találkoztunk, így megismerkedhettek a területen élő ízeltlábú fajokkal is. Túránkat a védett kertben található lágyszárúak megismerésével, a gyógynövények bemutatásával zártuk.

2018. május 25.
A program Tokajban a Nagykopasz-hegy tetejéről induló „zöld jelzésű” turistaút bejárását célozta meg, amely az út végén a Borostyán tanösvénybe futott bele. Összesen mintegy 8 kilométert megtéve, a túra 3 órányi ideje alatt. A túra során a résztvevők geológia és földtani ismeretekkel, valamint a tokaji-hegy páratlan botanikai értékeivel ismerkedhettek meg. Valamint útközben – illetve a hegytetőn lévő kilátóban – számos érdekes lepke, hüllő és madárfajjal találkozhattunk.

2018. június 8.
A program során Tiszalökön a helyiek által Kenyérgyári-holtágak – a környék béliek kedvelt horgászhely – területén néhány éve kialakított tanösvény bejárást célozta meg (kb. 1,5 km).
Ennek során a vizek nyáreleji növényvilágával, valamint érdekes vízi állatvilágával ismerkedhettünk meg, amelyhez a tanösvény tablói is segítségünkre voltak. A program kapcsán a résztvevők a távcső felépítésével és használatával is megismerkedhettek, a vízimadarak tanulmányozása során (illetve ahhoz kapcsolódóan).

2018. 06. 29. Álmosd-Kokadi Víztározó, Álmosd Miskolczy park
Résztvevők köre: Álmosdi Bocskai István Általános Iskola tanulói
A foglalkozás alkalmával a résztvevők bejárhatták az Álmosd-Kokadi Víztározó területét, ahol nagy nagyítású távcső és kézi távcső segítségével megtekinthették a víztározó vízimadárfajait, közben tájékoztatást kaptak a terület élővilágáról, jellemző védett állat- és növényfajairól. Ezt követően elsétáltunk az álmosdi Miskolczy-park helyi jelentőségű védett területére, ahol megismerkedtek a résztvevők a régen jellemző, mára már csak maradvány puhafa ligeterdő növénytársulással és jellemző élőlénycsoportjaival. Többszöri megállásunk alkalmával meghatároztuk a jelenlévő madarakat az énekükről, távcsővel egy-egy kiülő madárfajt meg is tudtunk nézni, beszélgettünk a hely jelentőségéről a denevérek szempontjából is, találtunk jellegzetes „denevéres-fákat”. Túránk végeztével még számba vettük az Álmosdon költő madarakat.

2018. július 16. Hajdúdorog
Résztvevők köre:      Hajdúböszörményi Bocskai István Általános Iskola és a Középkerti Általános Iskola  tanulói
A foglalkozás alkalmával a résztvevők megtekinthették a Hajdúdorog határában lévő, fokozottan védett madarunk, a gyurgyalag egyik költőállományát. A madarak jobb megfigyelhetősége és a zavarás elkerülése végett a csapatot két részre osztottuk, és 1-1 fotós leskunyhóban foglaltunk helyet. A költőfal kezelése miatt a gyurgyalagok száma szépen növekedett az elmúlt években, ezért megfigyelésünk során sok, éppen táplálékot hordó madárral találkoztunk. A gyerekeknek meséltünk a madarak szokásairól, érdekes tulajdonságaikról, a madarakat veszélyeztető tényezőkről és védelmük lehetőségeiről. A gyurgyalagokon kívül figyelemmel kísértük a többi madarat is, láttunk búbos bankákat, vörös vércséket, seregélycsapatokat.

 2018. szeptember 17. Tócó völgy
Szemétszedéssel egybekötött kellemes természetismereti túrát tartottunk a Tócó-völgy Különleges Természetmegőrzési Területen. Hajdúböszörményből indult 14 órakor a vonat, Hajdúszentgyörgyön  leszálltunk , majd szakvezetőnk rövid tájékoztatást tartott a túráról. Szétosztottuk a szemeteszsákokat, védőfelszereléseket, és elindultunk túránkra. A szakvezető bemutatta a terület védendő értékeit, különleges, csak ezen a részen megtalálható védett növényeit, de találkoztunk énekesmadarakkal is, és felköröztek ragadozómadarak is, amiket nagy nagyítású távcső segítségével nézhettek meg a gyerekek.
Sajnos szemetet is találtunk bőven, de a gyerekek nagy lelkesedéssel gyűjtötték a zsákokba, közben meséltünk nekik az illegális szemétlerakás veszélyeiről.
A túránkat a Zeleméri Csonkatorony és bronzkori földvárnál fejeztük be, ahol még megismerkedhettek a templom történetével.

2018. szeptember 27. Álmosd-Kokadi víztározó
Őszi madármegfigyelő túránk a Bocskai István Általános Iskolától indult. A kellemes kora őszi időben 2,5 km-es sétával jutottunk a víztározóig, mivel már elkezdődött az őszi madárvonulás, ezért útközben is figyeltük már a szemünk elé kerülő madarakat. A víztározó és azt körülvevő nagy fa- és bokorsor jó helyet biztosított arra, hogy a különböző előhelyeket előnybe részesítő madárfajokkal is találkozhassunk. Elsősorban a nádi madarakról beszélgettünk és a nádasokat vonuláskor használó fajokról, de erdei madarakkal is találkoztunk. A madarak mellett megtárgyaltuk az erdők, nádasok különböző  aszpektusait is. Visszafelé a túrában elfáradt gyerekeket finom szőlővel kínálták meg a helyi gazdák.

2018. október 3. Debreceni Nagyerdő

2018. október 4. Debreceni Nagyerdő

2018. október 8. Debreceni Nagyerdő

2018. október 9. Debreceni Nagyerdő