Zöld Forrás ’16: Nappali lepkék faunisztikai vizsgálata a Debreceni Nagyerdő Természetvédelmi Területen

Céljaink és a vizsgálati területek

Tavasztól őszig terjedő időszakban végeztük a felméréseket, havi rendszerességgel vizuális észlelés  által.Feladataink közé tartozott a  rágásnyomok és a  tápnövények felmérése is. Terepbejárásaink során gyűjtöttük a biotikai adatokat , majd ezek feldolgozása történt. Ezek mellet ismeretterjesztő túrákat tartottunk , ahol az érdeklődők megismerkedhettek a Debreceni Nagyerdő lepkefaunájával, jelentőségükkel.

10 hónap megfigyelési eredményei

-Összesen 24 fajt észleltünk

-Natura 2000 jelölőfaj (díszes tarkalepke) keresése

-Adatok felvétele és rögzítése

-Line transect módszer alkalmazása

-A Nemzetközi Nappali Lepke Monitorozás szabályinak betartása

-Fotódokumentáció készítése

-Adatok feldolgozása

-Kutatás folytatása, publikáció előkészítése

Számszerűsíthető eredmények

A terepi napok megfigyelései során az érintett területekről 24 nappali lepkefajt sikerült regisztrálni, melyek a csüngőlepke (Zygaenidae), busalepke (Hesperiidae), pillangó (Papilionidae), fehérlepke (Pieridae), boglárkalepke (Lycaenidae), tarkalepke (Nymphalidae) taxonokhoz tartoznak.

Védett lepkefajok: fecskefarkú lepke (Papilio machaon), kardoslepke (Iphiclides podalirius), nappali pávaszem (Inachis io), Atalanta-lepke (Vanessa atalanta), zöldes gyöngyházlepke (Pandoriana pandora).

A  program a Földművelésügyi Minisztérium 2016-os “Zöld Forrás” programja támogatásával valósult meg.

Azonosító: PTKF/766/2016