Bemutatkozás

A korábbi nevén Dél-Nyírség Bihari Tájvédelmi és Kulturális Értékőrző Egyesületet alapítói 1995. márciusában hozták létre.

Az Egyesület 2011. márciusában új nevet vett fel (Rónaőrző Természetvédelmi Egyesület: a név magyarázata itt), és bővítette alapszabály szerinti tevékenységi körét, melyek az alábbiak:

“Hatékonyan közreműködni a Kárpát-medence, elsősorban az Észak –Alföldi és Észak-Magyarországi régió, kiemelten a debreceni Nagyerdő, Erdőspuszta, a dél-nyírségi és bihari, hortobágyi valamint dél-bükki táj megóvásában, környezetének védelmében, természeti- kulturális értékeinek feltárásában, ápolásában, az ökológiai, csillagászati és etnográfiai kutatásban, az egészséges, környezetbarát, fenntartható életmód és gazdálkodás terjesztésében, a fényszennyezés ellenes küzdelemben, az esélyegyenlőség segítésében, és a fentiekkel kapcsolatos szemléletformálásban, ismeretterjesztésben, különös tekintettel az ifjúságra és a hátrányos helyzetűekre.”

531 letöltés

Az Egyesületet bemutató leporelló (PDF)

Fájl letöltése ronaorzoleporello.pdf – 493 KB

Az Egyesület 1999 óta közhasznú.

Az Egyesület szervei, működése:

Ügyvivő testülete a három főből álló vezetőség. Legfőbb szerve az évente illetve szükség szerint megtartott közgyűlés. Egyesületünk az Alapszabály szerinti tevékenységen kívül vállalkozást nem folytat, a célok megvalósítását a támogatók segítik. Minden tisztségviselő térítésmentes társadalmi munkaként látja el feladatát, senkinek semmilyen címen nem fizetünk tiszteletdíjat.

Címszavakban eddigi tevékenységünkről (a teljesség igénye nélkül):

1. Természet és környezetvédelem

Ismeretterjesztés, szemléletformálás, kampányok:

Legfontosabb feladatunknak tartjuk a környezet és természetbarát szemlélet kialakítását. Ennek érdekében eddigi fennállásunk alatt számos kiadványunk jelent meg (lásd vonatkozó rovatunkat). E mellett előadások szervezése, kampányok lebonyolítása szerepel programjaink között.

Néhány konkrét esemény:

 • Az Életreform Egyesülettel közösen szervezett előadássorozatok keretében számos településen tartottunk ismeretterjesztő előadásokat különböző témákban (Pl.: A világméretű problémáktól a helyi cselekvésig, Megyénk védett természeti értékei, Az életigenlő biogazdálkodás, stb.). Szintén az Egyesülettel közösen havonta “Zöld estéken” neves környezet és természetvédőket láttunk vendégül.
 • Előadássorozatot szerveztünk Debrecenben “Zöldellő Univerzum” címmel.
 • Számos programot szervezünk Kisgyőrben (pl.: Kisgyőri zöld esték)
 • A Védegylettel közösen előadássorozatot szerveztünk a Debreceni Egyetemen humánökológiai témákban.
 • Az MTVSZ-szel közösen kampányokban veszünk részt, pl. a fenntartható életmódot népszerűsítő KEOP projekt keretében.
 • Általános és középiskolások részére nyaranta természetvédelmi és lovas táborokat szerveztünk korábban Létavértes és Vámospércs mellett, most Kisgyőrben, valamint a Hortobágyi Nemzeti Parkban Górés tanyán.
 • Elindítottuk a “Legyünk társak a természet védelmében” programot a természetkímélő gazdálkodás érdekében.
 • Tájékoztató, természeti értékeket bemutató táblákat helyeztünk ki védett területeknél, kunhalmoknál és partifecske telepeknél.
 • Tanösvényt létesítettünk a Zsuzsi vonat Hármashegyaljai végállomásától kiindulóan, a nyíracsádi “Jónás részen” és Kisgyőrben (“Gallya” tanösvény, Természet háza tanösvény).
 • A Nyírerdő Rt. Erdőspusztai bemutatóházában kiállítást rendeztünk be a környező tájegység védett területeinek természeti értékeiről.
 • A debreceni “Civil terasz” tagjaként zöld tanácsadó szolgálatot működtettünk a szervezet Debrecen, Batthyány u. 20. sz. alatti irodájában, később a Zöld Körrel karöltve a Piac u. 7/a alatti zöld irodában.
 • Több országos kampányban vettünk részt – többek között a “Zengő mozgalom”-ban.
 • A Bocskaikertet elkerülő 4-es főút- szakasz hibás elhelyezése ellen (sajnos sikertelen) kampányt folytattunk.
 • 2004-ben társrendezői voltunk a Környezet és Természetvédő Szervezetek debreceni Országos Találkozójának, 2010-ben segítséget nyújtottunk a hortobágyi találkozó megszervezéséhez.
 • Tagjai vagyunk a Magyar Természetvédők Szövetségének, a Nulla Hulladék Hálózatnak.

Aktív természet és környezetvédő munka

Egyesületünk fő feladatának a természet védelmét tekinti, számos aktív természetvédelmi beavatkozás, élőhely és fajvédelmi programok mellett mellett kutatási és monitoring programokat is folytatunk.

Néhány konkrét esemény, eredmény:

 • “Land trust” programunk keretében a Bihar és Tiszatáj Közalapítvánnyal karöltve holland segítséggel (EECONET Action Fund) lápréteket és szikes tavakat vásároltunk meg (kb. 100 ha területen).
 • A Kék-Kálló völgyében (Bagamér-Álmosd-Létavértes) földterületeket bérlünk és vásároltunk és természetvédelmi kezelést, rekonstrukciós programokat valósítunk meg (lásd még honlapunkat).
 • A Zöld Körrel lebonyolított Interreg program keretében felmértük Hajdú-Bihar és Bihor megyék határ menti védett és védendő területeit, védetté nyilvánításokat indítottunk el.
 • Védett növény és ritka fa fajok védelmére (szaporítás és mesterséges visszatelepítés) programot folytatunk a Debreceni Egyetem Botanikus kertjével közösen..
 • Zsilipeket terveztettünk és kivitelezünk több nyírségi vízfolyásra, így pl. a nyírábrányi láperdő, valamint több láprét vizét levezető csatornára.
 • Különböző típusú madárodúkat készítünk és helyezünk ki /köztük számos szalakótaodút/ a dél-nyírségi erdőségekbe, és fás legelőkre.
 • Ragadozómadár védelmi programunk keretében mesterséges fészkeket építünk, téli etetést végzünk, és elindítottuk a keselyű Kárpát-medencei visszatelepítésére irányuló programunkat.
 • A madarak védelme érdekében középfeszültségű vezetékekre szigetelő-papucsokat helyeztettünk.
 • Programot folytattunk a nyírfajd visszatelepítésére.
 • Debrecen helyi jelentőségű védett területei megóvására a Polgármesteri Hivatallal együttműködési megállapodást kötöttünk. Ennek keretében kezelési terveket készítünk, és részt veszünk megvalósításukban. Az elmúlt időszakban létrehozott új helyi védett területeket szinte kivétel nélkül mi terjesztettük fel védettségre.
 • Kisgyőri programjaink:
  • Javaslatok a helyi környezetvédelmi programhoz
  • Javaslatok és konzultáció Kisgyőr “fenntartható fejlesztéséhez”
  • Forrástisztítás (Palabánya-forrás, Rétmány-forrás)
  • Tiltakozás (és a tűzoltók értesítése) a szeméttelep rendszeres meggyújtása miatt
  • A helyi épített és természeti értékek védelme
 • Egyesületünk tagjai a Hortobágyi Nemzeti Parkkal és más nemzeti parkokkal (pl. Bükki NP) együttműködve részt vesznek különböző kutatási és fajvédelmi programokban.
 • Részt vállalunk környezeti hatásvizsgálatok elkészítésében.
 • Részt vettünk a Tiszai ciánszennyeződéssel kapcsolatos mentési és monitoring munkában.
 • Emlékligetet létesítettünk a debreceni Tócóskertben.

Beszámoló természetvédő munkánkról.

2. Kulturális értékőrző munka

Fontos feladatunknak tartjuk a népi hagyományok őrzését, ápolását.

Példák:

 • Debrecenben több iskolában népi játszóházi és kézművesprogramok  szervezése és lebonyolítása.
 • A Hortobágy- Górés tanyai kézműves és alkotótáborok szervezésében való részvétel.
 • A Motolla Egyesület munkájának támogatása.
 • Hagyományőrző és kézműves programok szervezése (regölés, nemezelés, kézműves foglalkozások) Kisgyőrben.

Programjainkat a Varázsfa Alkotóműhellyel együttműködve valósítjuk meg.

3. Csillagászat

Egyesületünk harmadik fő tevékenységi köre a csillagászat, a csillagászati ismeretterjesztés.

 • Ennek keretében táborainkban és egyéb alkalmakkor számos bemutatást, előadást tartottunk és tartunk folyamatosan
 • A bemutatásokhoz és megfigyelésekhez távcsöveket vásároltunk.
 • 2004 őszén megszerveztük az első magyar fényszennyezés elleni konferenciát Debrecenben, és azóta is jelen vagyunk minden vonatkozó hazai és a fontosabb nemzetközi rendezvényeken, és folyamatosan küzdünk a fényszennyezés ellen.
 • Legfontosabb eredményünk a Hortobágyi Csillagoségbolt-park létrehozása. (Lásd még erről szóló honlapunkat.)
 • Csillagászati programjainkban a “Magnitúdó Csillagászati Egyesület Debrecen” -nel folytatunk együttműködést.
 • Tagjai vagyunk a Magyar Csillagászati Egyesületnek.

Bővebben erről a témáról.

Programok és programvezetők (2019)

 • Botanikai konzervációs program:
  • Védett és veszélyeztetett növényfajok kutatása, monitoringja, mesterséges szaporítása és visszatelepítése.
  • Vezető: Papp László
 • Ragadozómadár-védelmi program
  • Veszélyeztetett ragadozó madarak monitoringja, védelmi (téli etetés, műfészek kihelyezés) és repatriációs programjai.
  • Vezető: Dudás Miklós
 • Helyi védett területek
  • Helyi védett területek védetté nyilvánítási javaslatai, felmérése, kezelési terveinek elkészítése, kezelési és rekonstrukciós programjai.
  • Vezető: Gyarmathy István
 • Fényszennyezés, csillagoségbolt-parkok, csillagászati ismeretterjesztési program
  • A fényszennyezéssel, annak környezet és természetvédelmi vonatkozásival kapcsolatos ismeretterjesztés, a Hortobágyi Csillagoségbolt-park létrehozása, monitoringja, csillagászati előadások, bemutatások.
  • Vezető: Gyarmathy István
 • Az Egyesület által kezelt Álmosdi „Daru-láp” kezelése („Land.trust”)
  • A terület rekonstrukciója, kezelése, a környékbeli gazdák körében természetvédelmi felvilágosító programok szervezése.
  • Vezető: Baranyi Tamás
 • Az Egyesület által kezelt Vámospércsi tölgyes és Létavértesi falurét védelmi programjai
  • Vezető: Gyarmathy István
 • Fenntarthatósággal kapcsolatos programok
  • Alternatív energiák, hulladékcsökkentés.
  • Vezető:  Koczka András
 • Közösség által támogatott mezőgazdaság, biotermelés, a fenntartható életmód, helyi termékek fogyasztása, biogazdálkodás (bioméhészet) népszerűsítése, a debreceni “dobozrendszer” működtetése
 • Kisgyőri programok
  • Fenntarthatósági programok, egyedi tájértékek felmérése és védelme
  • Vezető: Bihariné Papp Gyöngyi
 • Környezet és természetvédelmi ismeretterjesztő, szemléletformáló programok
  • Előadások, egyéb programok, táborok szervezése, kiadványok megjelentetése.
  • Vezető: Gyarmathy István
 • Népi játszóházi program
  • Önállóan és különböző rendezvényekhez, más programokhoz kapcsolódóan (pl. erdei iskola, nyári táborok) népi játszóházi foglalkozások szervezése
  • Vezető: Gyarmathyné Koleszár Éva
 • Kapcsolattartás, civil összefogás, kommunikáció
  • Felelős: Gyarmathy István
 • Adminisztráció (tagnyilvántartás, irattározás, stb.), projektmanagement, fund-raising, önkéntesség
  • Vezető: Gyarmathyné Koleszár Éva

Pályázatok 2011-2019

2011 (lezárva):

 • HURO 0801/218 Interreg: eredmények:
  • 3 új terület helyi jelentőségű védetté nyilvánításának kezdeményezése a magyar oldalon (kezelési terv összeállítása) 1 esetben a meglévő Natura 2000 bővítésének kezdeményezése a román oldalon
  • 6 alkalommal magyar – román közös területbejárás 8 helyszínen került megtartásra természetvédelmi ismereterjesztő előadás (4 RO + 4 HU) 8 helyszínen került bemutatásra a vándorkiállítás (4 RO + 4 HU)
  • Önkéntes figyelőszolgálat életrehívása (2 képzés, 1 akció, 20-25 fő)
  • 2 alkalommal partnerségi fórum szervezése
  • Fotóalbum (1000 db), leporelló (5000 db), plakát (500 db)
 • “Fenntartható viselkedésminták ösztönzése a helyi természeti értékekhez kapcsolódóan című KEOP projekt (azonosító: KEOP-6.1.0/B/09-2009-0027). Ennek során pl. kiállítást szerveztünk és előadást tartottunk több középiskolai kollégiumban, Debrecen MJ. Város Önkormányzata Környezetvédelmi Bizottságának tájékoztatót tartottunk pályázatunk céljairól és a fenntarthatóságról. A projekt részeként a Gyermeknap alkalmából a debreceni Nagyerdei Kultúrpark területén sátrat állítunk fel, ahol természetvédelmi kiállítás, népi játszóház volt. A programhoz természetvédelmi kiadványok, szóróanyagok is készültek.
 • Norvég Alap támogatásával: Csillagoségbolt Park létrehozása a Hortobágyi Nemzeti Park területén c. projekt (azonosító: F-66-07-00090). A program során felmértük Hortobágy fényszennyezettségét, elkészítettük a kezelési és világítási tervet, majd a felterjesztési anyagot az International Dark Sky Association felé. Szórólapot és honlapot készítettünk. A  Hortobágyi Nemzeti Park Látogatóközpontjában fórumot tartottunk, ahol a környező települések lakosai illetve a Csillagoségbolt-park területén telephellyel rendelkező gazdálkodók megismerhették elképzeléseinket. 2011. januárjában jelentős sajtóvisszhangot kiváltva a Park létrehozása megkapta a jóváhagyást.
 • Norvég Civil Alap pályázatunk címe: Mentőöv a Kék-Kálló völgyének (azonosító: NCTA-2009-Z04352). A program során az egyesületünk által kezelt az álmosdi Daru láp kezelésének fejlesztésére fenntartási terv készítése, gépek beszerzése, zsilip és kerítés javítása, kiadvány készítése és gazdafórum szervezése történt.
 • Zöld Forrás K-36-10-00177: Filmek készítése a Csillagoségbolt parkokról
 • NCA-EA-10-0401 Működési pályázat
 • NCA-EA-11-0531 Működési pályázat

2012-2013 (Lezárva)

 • KEOP-6.1.0/B/11-2011-0015 „A fenntartható viselkedésmód elterjesztéséért Hajdú-Bihar megyében” (a Zöld Körrel közösen)
 • HURO/1001/179/1.3.1 Interreg: Védett területek felmérése és kezelése a határ két oldalán (a Zöld Kör partnereként)
 • NEA (2012, 2013) – nem nyert
 • Svájci- Magyar Együttműködési Program társfinanszírozásával biodiverzitás-védelmi projekt (a MTVSZ partnereként)
 • PTKF/1603/2012 (Zöld Forrás): „A csillagoségbolt park program, a nemzeti parkok és a fenntartható viselkedésminták népszerüsítése Hortobágyon és a Dél-Bükkben.”
2014 (lezárva)
 • ÉMOP-3.3.1-11-2011-0020„Természet háza és zöld pont iroda létrehozása Kisgyőrben”
 • PTKF/1210/2013 (Zöld Forrás) „Fenntarthatósági programok Kisgyőrben”
 • NEA-UN-14-M-0516 (Nemzeti Együttműködési Alap) Működési pályázat
 • SMCA-2013-0650-Z (Svájci Civil Alap) -„Legyél te is a méhek barátja”
 • PTFK/315/2014 (Zöld Forrás) “„A Hortobágyi Csillagoségbolt-park fényszennyezettségi állapotának monitoringja, a csillagoségbolt-park népszerűsítése”

2015 (lezárva)

 • HUNG-2014 C/3491 (Hungarikum pályázat) “Értékeink-Hungarikumok nyomában
 • PTKF/1128/2015 (Zöld Forrás) Természetvédelmi és fenntarthatósági szemléletformáló programok Debrecenben és Kisgyőrben
 • NEA-UN-15-M-0421 Nemzeti Együttműködési Alap Működési pályázat
 • Partnerként: MTVSZ FF Suli és Párizsi Akció pályázat

2016 (lezárva)

 • PTKF/766/2016 (Zöld Forrás) Természetvédelmi szemléletformáló, monitoring és fajvédelmi programok Debrecenben és Kisgyőrben

2017 (lezárva)

 • PTKF/728/2017 (Zöld Forrás) Védett és indikátorfajok monitorozása, élővilágbarát kert tanösvény létrehozása Debrecen és Kisgyőr térségében

2018 (lezárva)

 • FM-LSZF/2017-01 (”Szelektálok”) Csökkentsd – használd újra – reciklálj!

2018-2019-2020

 • EFOP-3.3.2-16-2016-00183) „A környezetkultúra népszerűsítése Hajdú-Bihar megye oktatási intézményeiben”
 • INTERREG V ROMANIA UNGARIA  “Conservation and protection of the cross border natural heritage of Bihor – Hajdú-Bihar counties – Na-Tu-Re” (a Zöld Kör partnereként)

A fentiekről és újabb pályázatainkról bővebben itt.