Vámospércsi homoki tölgyes

Hazánk legveszélyeztetettebb társulásai közé tartoznak a nyírségi pusztai tölgyesek. A kevés épségben fennmaradt ilyen terület egyike az a Vámospércs határában található kis erdő, mely nem áll hivatalos védelem alatt, de civil összefogással (a Tiszatáj Közalapítvány és a Rónaőrző Egyesület együttműködésével) úgy tűnik, sikerült biztosítani hosszútávú fennmaradását.

Az eddigi felméréseink igazolták, hogy az erdő csaknem intakt állapotban őrizte meg a nyírségi homoki tölgyesek társulási viszonyait (ezek mezofilabb változataként, ill. társuláshatári helyzetűként). Ugyanis itt három jelentős asszociáció találkozott: a nyírségi tölgy-kőris-szil ligeterdő (Fraxino pannonicae-Ulmetum), a nyírségi gyöngyvirágos tölgyes (Convallario-Quercetum roboris) és a nyírségi pusztai tölgyes (Melampyro debreceniensi-Quercetum roboris). Meglepő módon tájidegen, invazív növényeket az erdőben alig találtunk.

A kicsiny, alig fél hektáros erdő 100-120 éves kocsányos tölgyeit (Quercus robur) vadkörték (Pyrus pyraster) és mezei juharok (Acer campestre) kísérik. A szegélyeken és egyes belső részeken gazdag és változatos a cserjeszint, úgy mint egybibés galagonya (Crataegus monogyna), kökény (Prunus spinosa), fagyal (Ligustrum vulgare), varjútövis (Rhamnus catharticus), csíkos kecskerágó (Euonymus europaeus). A lágyszárúak között sok az erdőssztyepre jellemző faj. Ezek közül is kiemelkedik a mintegy 100 polikormon, fokozottan védett magyar nőszirom.

Az erdőt bemutató cikkünk itt olvasható.

Több természetvédelmi beavatkozás történt az erdő védelme és értékeinek gyarapítása érdekében. A Debreceni Egyetem Botanikus Kertje támogatásával korábban a kertben szaporított védett és veszélyeztetett növényeket (az ottani védett növény anyatelepről történő kiültetéssel) telepítettünk az erdőbe a Zöld Hatóság engedélyével: enyves zsálya (Salvia glutinosa) 2 pld., fehér pimpó (Potentilla alba) 3 pld., erdei szellőrózsa (Anemone sylvestris) 15 pld., szürke veronika (Veronica palens) 20 pld., magyar kökörcsin (Pulsatilla pratensis ssp. hungarica) 30 pld., erdei borkóró (Thalictrum aquilegiifolium) 13 pld., nagy ezerjófű (Dictamnus albus) 10 pld., homoki nőszirom (Iris humilis subsp. arenaria) 10 pld., turbánliliom (Lilium martagon): 10 pld., bársonyos kakukkszegfű (Lychnis coronaria) 10 pld., tavaszi kankalin (Primula veris) 21 pld., gyöngyvirág (Convallaria majalis) 3 pld., Rochel-törpezanót (Chamaecytisus rochelii) 5 pld. – utóbbiak még a Debotkert Projekt keretében), és ezeket rendszeresen ápoljuk, gondozzuk. Az erdő határait földmérő szakemberrel kimérettük, és táblákat helyeztünk ki a sarokpontokra, az invazív betelepülő fajokat (zöld juhar, kései meggy, alkörmös, selyemkóró) kaszálással és egyedileg eltávolítjuk az erdőből.

Az alábbi fotókon a telepített növények már elvirágzott (júniusi) állapotban láthatók.