Kerti tó

A természetes folyó és állóvizekben szegény, „szubmediterrán klímájú” Déli-Bükkben igazi oázist jelent a kerti tó, ahol a szitakötőktől, vizipoloskáktól és bogaraktól kezdve a csigákon, kagylókon, kétéltűeken (békák, gőték) keresztül a hüllőkig számos állat találja meg élőhelyét, és ide járnak inni a környék méhei, lepkéi, madarai és kisemlősei.

Kis szerencsével megfigyelhetjük ezeket az élőlényeket, mikroszkóp alatt egy újabb csodálatos világ tárul elénk az egy és többsejtű apró élőlények sokasága (papucsállatka, ostorosmoszat, csillárka, kerekesféreg, stb.)

A leggyakrabban itt megfigyelhető állatfajok: molnárkafajok, hátonúszó poloska, sárgaszegélyű és közönséges csíkbogár, közönséges keringőbogár, szitakötők közül a szép légivadász a levéllábú szitakötő és a lapos acsa, valamint a pettyes gőte és a mocsári béka, stb.

A tó partján állva megfigyelhetjük a vizek, vízpartok növényi zónáit is:

  1. zóna: Vízparti növények: ezek a tópart szélén levő növények hagyományos kerti talajban fejlődnek, de időnként elviselik a nedvesebb körülményeket (indás ínfű, parlagi nefelejcs, stb.)
  2. zóna: Mocsári növények: ezek a folyamatos nedves talajt esetleg kisebb vízborítást igénylik is (pl. mocsári gólyahír, vizimenta, sárga nőszirom, mocsári nefelejcs, stb.)
  3. zóna: Sekély vízi növények: folyamatos 20-40cm víztakarást igénylő növények (vízi hídőr, kolokán, békaliliom, stb.)
  4. zóna: Mélyvízi és a víz alatt élő növények, úszónövények:  (pl. közönséges nád, széleslevelű gyékény, tündérfátyol, fehér tündérrózsa, apró békalencse, süllőhínár, csemege sulyom, stb.)