Természetvédelem

Aktív természet és környezetvédő munka

Egyesületünk fő feladatának a természet védelmét tekinti, számos aktív természetvédelmi beavatkozás, élőhely és fajvédelmi programok mellett mellett kutatási és monitoring programokat is folytatunk.

Néhány konkrét esemény, eredmény:

 • Egyesületünk 1999-ben a hollandiai székhelyű EECONET Aciton Fund támogatásával mintegy 100 hektár nem védett, de veszélyeztetett és védelemre érdemes területet (szikes gyepek, szikes tavak, láprétek, lápok, erdők) vásárolt meg Hosszúpályi, Létavértes, Vámospércs, Álmosd, Nyírábrány és Nyíracsád térségében (a vásárlást a Tisztáj és a Bihar Természetvédelmi Közalapítványok közbeiktatásával valósítottuk meg). A területeken – elsősorban az álmosdi “Daru lápon”, a létavértesi “Falu réten” és a vámospércsi “Homoki tölgyesben” aktív élőhelyvédelmi, kezelési munkákat folytatunk. Az álmosdi “Daru-láp” és térsége kezelésére korábban pályázatot nyertünk (“Mentőöv a Kék-Kálló völgyének”).
 • A Zöld Körrel lebonyolított Interreg programok keretében felmértük Hajdú-Bihar és Bihor megyék határ menti védett és védendő területeit, védetté nyilvánításokat indítottunk el, aktív természetvédelmi beavatkozásokat végeztünk (védett növények telepítése, odúkihelyezések, stb.).
 • Védett növény és ritka fa fajok védelmére (szaporítás és mesterséges visszatelepítés) programot folytatunk a Debreceni Egyetem Botanikus kertjével közösen..
 • Zsilipeket terveztettünk és kivitelezünk több nyírségi vízfolyásra, így pl. a nyírábrányi láperdő, valamint több láprét vizét levezető csatornára.
 • Különböző típusú madárodúkat készítünk és helyezünk ki /köztük számos szalakótaodút/ a dél-nyírségi erdőségekbe, és fás legelőkre.
 • Ragadozómadár védelmi programunk keretében mesterséges fészkeket építünk, téli etetést végzünk, és elindítottuk a keselyű Kárpát-medencei visszatelepítésére irányuló programunkat.
 • A madarak védelme érdekében középfeszültségű vezetékekre szigetelő-papucsokat helyeztettünk.
 • Programot folytattunk a nyírfajd visszatelepítésére.
 • Debrecen helyi jelentőségű védett területei megóvására a Polgármesteri Hivatallal együttműködési megállapodást kötöttünk. Ennek keretében kezelési terveket készítünk, és részt veszünk megvalósításukban. Az elmúlt időszakban létrehozott új helyi védett területeket szinte kivétel nélkül mi terjesztettük fel védettségre.
 • Egyesületünk tagjai a Hortobágyi Nemzeti Parkkal és más nemzeti parkokkal (pl. Bükki NP) együttműködve részt vesznek különböző kutatási és fajvédelmi programokban.

Beszámoló természetvédő munkánkról.

Ismeretterjesztés, szemléletformálás

Fontos feladatunknak tartjuk a környezet és természetbarát szemlélet kialakítását. Ennek érdekében eddigi fennállásunk alatt számos kiadványunk jelent meg (lásd vonatkozó rovatunkat). E mellett előadások szervezése, kampányok lebonyolítása szerepel programjaink között.

Néhány konkrét esemény:

 • Az Életreform Egyesülettel közösen szervezett előadássorozatok keretében számos településen tartottunk ismeretterjesztő előadásokat különböző témákban (Pl.: A világméretű problémáktól a helyi cselekvésig, Megyénk védett természeti értékei, Az életigenlő biogazdálkodás, stb.). Szintén az Egyesülettel közösen havonta “Zöld estéken” neves környezet és természetvédőket láttunk vendégül.
 • Előadássorozatot szerveztünk Debrecenben “Zöldellő Univerzum” címmel.
 • Számos programot szervezünk Kisgyőrben (pl.: Kisgyőri zöld esték)
 • A Védegylettel közösen előadássorozatot szerveztünk a Debreceni Egyetemen humánökológiai témákban.
 • Az MTVSZ-szel közösen kampányokban veszünk részt, pl. a fenntartható életmódot népszerűsítő KEOP projekt keretében.
 • Általános és középiskolások részére nyaranta természetvédelmi és lovas táborokat szerveztünk korábban Létavértes és Vámospércs mellett, most Kisgyőrben, valamint a Hortobágyi Nemzeti Parkban Górés tanyán.
 • Elindítottuk a “Legyünk társak a természet védelmében” programot a természetkímélő gazdálkodás érdekében.
 • Tájékoztató, természeti értékeket bemutató táblákat helyeztünk ki védett területeknél, kunhalmoknál és partifecske telepeknél.
 • Tanösvényt létesítettünk a Zsuzsi vonat Hármashegyaljai végállomásától kiindulóan, a nyíracsádi “Jónás részen” és Kisgyőrben (“Gallya” tanösvényTermészet háza tanösvény).
 • A Nyírerdő Rt. Erdőspusztai bemutatóházában kiállítást rendeztünk be a környező tájegység védett területeinek természeti értékeiről.
 • A debreceni “Civil terasz” tagjaként zöld tanácsadó szolgálatot működtettünk a szervezet Debrecen, Batthyány u. 20. sz. alatti irodájában, később a Zöld Körrel karöltve a Piac u. 7/a alatti zöld irodában.
 • Tagjai vagyunk a Magyar Természetvédők Szövetségének.