Létavértesi Falu-rét

Egyesületünk 1999-ben a hollandiai székhelyű EECONET Aciton Fund támogatásával mintegy 100 hektár védelemre érdemes területet (szikes gyepek, szikes tavak, láprétek, lápok, erdők) vásárolt meg Hosszúpályi, Létavértes, Vámospércs, Álmosd, Nyírábrány és Nyíracsád térségében (a vásárlást közalapítványok közbeiktatásával valósítottuk meg).

A területeken aktív élőhelyvédelmi, kezelési munkákat folytatunk. Az álmosdi “Daru-láp” és térsége kezelésére korábban pályázatot nyertünk (“Mentőöv a Kék-Kálló völgyének”).

A Létavértesi Falu-rétet a Bihar Közalapítvány közreműködésével vásároltuk meg. A közel 40 hektáros, NATURA 2000 különleges természetmegőrzési terület rendkívül értékes és festői szépségű mocsár-láp és kaszálórét, füzes, nyáras foltokkal, ez a Nyírség legdélebbi ilyen területe. Jelentős az itt található szibériai nőszirom és mocsári kosbor állomány és egyesületünk közreműködésével több száz egyedből álló kisfészkű aszattal gazdagodott az itteni kisfészkű aszat poluláció.

NATURA 2000 Jelölő élőhelyek
– 6510 Sík és dombvidéki kaszálórétek ( Alopecurus pratensis , Sanguisorba officinalis)
– 7230 Mészkedvelő üde láp és sásrétek
NATURA 2000 Jelölő fajok
– Nagy tűzlepke ( Lycaena dispar)
– Vérfű hangyaboglárka (Maculinea teleius)
– Vöröshasú unka (Bombina bombina)
– Mocsári teknős (Emys orbicularis)
– Dunai tarajosgőte (Triturus dobrogicus)

A terület Natura 2000 fenntartási terve innen letölthető.