5. Lejtősztyepp társulás

A hegyoldali nyílt sziklagyepeket itt már felváltják a zártabb sztyepprétek. A nyílt sziklagyepekhez képest a talaj vastagabb, humuszosabb, az alapkőzet ritkán bukkan a felszínre és háttérbe szorulnak a pozsgások és a félcserjék, viszont előtérbe kerülnek az egyéves és a hagymás-gumós növények.

Utunk a szőlőskertek mellett kisebb-nagyobb foltokban fennmaradt száraz és kissé nedvesebb gyepek között halad át. A hajdan kaszálóként hasznosított sztyeppréten gyümölcsösök, szőlők vannak, de közöttük, és az út mellett a fentebb már emlegetett növények közül megtaláljuk a réti ecsetpázsitot, a nagy pacsirtafüvet, a baracklevelű harangvirágot, a réti margitvirágot, az üstökös pacsirtafüvet.

Nagy pacsirtafű

Nagy pacsirtafű