Lepkészeti felmérés Kisgyőrben

2022. július 21-én éjszaka az Egyesületünk önkéntesei ideális körülmények között vizsgálták Kisgyőrben, a falu közvetlen közelében, egy karsztbokorerdővel szegélyezett külterjes szőlőben és az erdőszéli tisztáson a terület éjjeli lepkefaunáját. Este 20 óra és hajnali 2 óra között fotózták az előkerülő lepkéket.
Egy 125W-os higanygőzégő és egy 160W-os kevert fényű égő “vonzerejét” használták ki, amelyek segítségével  “non invazív” módon egy kifeszített fehér lepedőre, illetve a nagy szárazságban kitűnően működő, vörösbor és barnacukor keverékébe bemártogatott vászonszalagokra csalogatták az éjjeli lepkéket. A fényre érkező és a csalikon táplálkozó lepkéket lefotózták, majd az izeltlabuak.hu oldalra töltötték fel.
A fotók határozásakor kiderült, hogy az éjszaka folyamán több ritka, védett lepkefaj is előkerült a megfigyelés idején. Ezek közül kiemelkedik a hazai középhegységek meleg tölgyeseiben élő, rendkívül ritka és lokális, védett kőrisfa-övesbagoly (Catocala diversa), amely a Elő-Galyától délre elterülő karsztbokorerdő szegélyében nagy egyedszámban rajzott. Az önkéntesek kizárólag a csalikon észlelték, fényre egyetlen példány sem repült. Mind a csalin, mind a fényen jelentős egyedszámban jelent meg egy másik övesbagoly faj, a kis tölgyfa-övesbagoly (Catocala promissa). Hihetetlen látvány volt, amint a molyhostölgyes szinte hemzsegett ettől a csodás lepkefajtól, kis túlzással minden törzsön ott ült egy példány. Szintén előkerült az éjszaka folyamán a hazai középhegységek, dombvidékek meleg, száraz, déli kitettségű karsztbokorerdeinek, molyhostölgyeseinek jellemző faja, a védett magyar púposszövő (Phalera bucephaloides) egy példánya. Észlelték a pajzstetűfaló bagoly (Calymma communimacula) egy példányát is, amely egy melegkedvelő, erdőssztyepp faj. Hazánkban erdőszéleken, száraz, felnyíló erdőkben, cserjésekben, idősebb gyümölcsösekben, kertekben még sokfelé megfigyelhető. Csodás lepkefaj, amelynek hernyója – a hazai lepkefajok közül egyedüliként – ragadozó, gyümölcsfákon, főként Prunus-fajokon (pl. szilva, cseresznye, sárgabarack, őszibarack, mandula) élő pajzstetveket fogyasztanak. Ugyancsak nagy öröm volt látni a területre jellemző bagolylepkék sorát, amelyekkel máshol csak elvétve lehet találkozni, így pl. a pontozott selymesbagoly (Hoplodrina superstes), sötétbarna selymesbagoly (Hoplodrina blanda), szürkés selymesbagoly (Caradrina aspersa), rombuszos földibagoly (Xestia stigmatica), zöld hegyibagoly (Anaplectoides prasina) egyedeket. A megfigyelés során az első lepke egy “lefekvésre készülő” nappali lepke, a szürkeöves szemeslepke (Hipparchia fagi) volt, míg az este végén egy hatalmas méretű fagyalszender (Spinx ligustri) tette tiszteletét a lámpafényen.
A fentiek is kiemelik, hogy a Kisgyőri-Galyák szoknyáján elterülő külterjes szőlőskertek rendkívüli természeti értéket képviselnek és kiemelten védendőek!